Photo by Dalton Smiley, Haughton HS Senior

Photos by Dalton Smiley, Haughton HS Senior

083116BPTpage1BREVISED